ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เดินหน้าฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย

พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เดินหน้าฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อยตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 53 หลักสูตร กว่า 1,900 คน

เวลา 09.00 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2561 นายชาญวิทย์ กองทอง ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางวัลลภา สิทธิยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เดินหน้าเปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในสาขา การทำขนมไทย รุ่นที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีชาวบ้านที่ลงทะเบียนตามโครงการเข้ารับการฝึกอาชีพจำนวน 20 คน  โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2561

นางวัลลภา สิทธิยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กล่าวว่าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ความมั่นคงในชีวิต ในจังหวัดชุมพร มีผู้มาสมัครลงทะเบียนตามโครงการดังกล่าวจำนวน 1,953 คน  รวม 53 หลักสูตร ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ลงทะเบียนฝึกอบรม อาทิการทำขนมไทย,การประกอบอาหารไทย,การทำศิลปประดิษฐ์,ช่างชุมชนฯลฯ

นางวัลลภา กล่าวต่อว่าสำหรับหลักสูตรแต่ละอาชีพใช้ระยะเวลาฝึกอบรมตั้งแต่ 18 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง ส่วนวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม จะมีการติดต่อผ่านไปยังผู้นำชุมชนและติดต่อตรงถึงผู้ลงทะเบียนฝึกอบรมในแต่ละท้องที่เพื่อนัดหมาย โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร 077 553 008-9.วันเวลาราชการ