การศึกษา ศาสนา สังคม ฐานชุมพร

ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์แทนคุณแผ่นดินมอบอาคารเรียนปฐมวัยแก่ ร.ร.ชุมชนสวี

ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์แทนคุณแผ่นดินมอบอาคารเรียนปฐมวัยแก่ ร.ร.ชุมชนสวี ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 4 ส.ค.61 ที่โรงเรียนชุมชนสวี ตำบลนาโพฺธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร  นายอนันต์ สัจเดว์ ประธานชมรมสันติสุข และคณะชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ มอบอาคารเรียนปฐมวัย “ไทยซิกข์อุปถัมภ์ 35” ให้แก่โรงเรียนชุมชนสวี จำนวน 1 หลัง โดยมี นายวิทยา สิงคิวิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 2  นายครรชิต รักชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสวี นายสมคิด ประทับแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ

นายอนันต์ สัจเดว์ ประธานชมรมสันติสุข กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของชมรมไทยซิกข์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าทันโลกปัจจุบัน ทางชมรมมีเป้าหมายที่จะสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ลักษณะนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของชาติ จังหวัดละ 1 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อตอบแทนพระคุณแผ่นดินไทย ที่ได้ให้กำเนิดและให้มีการประกอบอาชีพอย่างสุจริต มีความสุขร่มเย็น รวมทั้งตอบสนองความขาดแคลนทางสถานศึกษา และสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีความพร้อมในการจัดการให้ความรู้การศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน ในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสพัฒนาตนทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทั้งมวล พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ยังขาดแคลนอาคารเรียน ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ จึงได้รวมตัวรวมใจกันบริจาคเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพ มาสร้างอาคารเรียน 35 ให้แก่โรงเรียนชุมชนสวี ดังกล่าว

สำหรับ อาคารเรียนปฐมวัย “ไทยซิกข์อุปถัมภ์ 35” เป็นอาคารเรียนที่มีความกว้าง 6 เมตร ความยาว 20 เมตร ระเบียงทางเดิน 2 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง ซึ่งจะเป็นห้องเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน ซึ่งเดิมอยู่บนอาคารเก่าแก่มีอายุกว่า 65 ปี ที่เก่าทรุดโทรม ทางโรงเรียนได้ทราบโครงการฯ ของชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ จึงได้ดำเนินการขอรับอาคารเรียนปฐมวัยไปยังชมรมไทยซิกข์ จึงเป็นที่มาของการได้รับมอบอาคารเรียนปฐมวัยชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ 35 ในวันนี้  ท่ามกลางรอยยิ้มของเด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก.