ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

จังหวัดชุมพรประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน

จังหวัดชุมพรประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน 

วันที่ 10 สิงหาคม2561 ที่ห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชุมพร ครั้งที่1/2561 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมขอทานของจังหวัดชุมพร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพรรายงานผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงกรกฎาคม 2561 ระบุว่าได้รับแจ้งขอทาน 9 ราย แต่จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง 9 รายไม่ได้เป็นขอทานตามที่มีการแจ้ง 5 รายเป็นผู้แสดงความสามารถ 1 รายเป็นบุคคลไร้ที่พึ่ง ส่วนอีก 3 รายไม่เข้าข่ายกระทำความผิดพระราชบัญญัติขอทาน ซึ่งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพรได้ส่งคืนครอบครัวทั้ง 9 ราย

การขอทาน ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งระบุว่าขอทานมีโทษจำคุก 1 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการขอทานมีโทษหนักกว่า คือ จำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออาจเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย
เมื่อพบเห็นขอทานแจ้ง 1300 ศูนย์ประชาบดีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพึงระลึกเสมอว่าการให้เงินขอทานคือการสนับสนุนให้ขอทานทำผิดกฎหมาย

ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร