ฐานชุมพร เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม

ฝนตกหนักน้ำท่วมชาวสวนผลไม้พะโต๊ะทำกระเช้าลอยฟ้าขนทุเรียนข้ามคลองส่งไปขายตลาด

ฝนตกหนักน้ำท่วมชาวสวนผลไม้พะโต๊ะทำกระเช้าลอยฟ้าขนทุเรียนข้ามคลองส่งไปขายตลาด

หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันทำให้พื้นที่ จ.ชุมพร ตั้งแต่ อ.หลังสวน อ.ละแม และ อ.พะโต๊ะ ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักดังกล่าวโดยเฉพาะ อ.พะโต๊ะ ซึ่งอยู่ติดเทือกเขาติดกับ จ.ระนอง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายอัครชัย ชัยจิรฉายากุล นายอำเภอพะโต๊ะ จ.ชุมพร ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลปากทรง เพื่อตรวจสอบฝายน้ำล้นขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเคยใช้เป็นเส้นทางสัญจรและสามารถขับรถผ่านได้ ซึ่งได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้ตมปกติ ทำให้การนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุดและลองกองออกจากพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากชาวบ้านจึงช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการทำกระเช้าลอยฟ้า เพื่อใช้ในการขนส่งผลผลิตข้ามคลองกว้างประมาณ 30-40 เมตร ส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์สุราษฎร์ธานีได้ส่งเรือท้องแบนขนาดใหญ่มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยด้วย

นายอำเภอพะโต๊ะกล่าวว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นพวกเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรอง รวมทั้งฝายน้ำล้นแห่งนี้ การสำรวจพบพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือตำบลปากทรง ทั้ง 9 หมู่บ้าน ส่วนอีก 3 ตำบลคือ ตำบลพระโต๊ะ ตำบลพระรักษ์ และ ตำบลปากทรง ได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย เบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายในภาพรวมของทั้งอำเภอคงไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท.