ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

ชาวบ้านกว่า 300 คน คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะ นายกอบต.ยึดเสียงประชาชนเป็นใหญ่

ชาวบ้านกว่า 300 คน คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวะมวลหวั่นผลกระทบชุมชน-สิ่งแวดล้อม นายกอบต.ไม่เอาด้วยยึดเสียงประชาชนเป็นหลัก

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ก.ย.61 ที่หน้าโรงเรียนค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 8 ริมถนนเอเชีย 41  ตำบลวิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร นายวิชา สมศรี แกนนำพร้อมตัวแทนและชาวบ้านกว่า 300 คน ใน 3 ตำบลคือ ตำบลวิสัยใต้ ตำบลวิสัยเหนือ และตำบลครน  ได้ร่วมกันลงชื่อพร้อมถือป้ายผ้าคัดค้านโครงการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ spp hybrid ขนาด 16 เมกะวัตต์ หรือโรงไฟฟ้าชีวะมวล ของบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ทหาร ฝ่ายปกครอง เข้าสังเกตการณ์และดูแลความสงบเรียบร้อย

ตัวแทนชาวบ้านได้สลับสับเปลี่ยนกันพูดผ่านเครื่องขยายเสียงโดยกล่าวว่าหลังจากได้มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ spp hybrid ขนาด 16 เมกะวัตต์ หรือโรงไฟฟ้าชีวะมวล ของบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด ที่จะสร้างบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บริเวณบ้านเพชรน้อย-ห้วยลึก หมู่ 2 ตำบลวิสัยใต้ ได้สร้างความไม่สบายใจให้กับชุมชน 3 ตำบลประกอบด้วย วิสัยใต้  วิสัยเหนือ และตำบลครน ซึ่งอยู่ในรัศมีระยะ 5 กม.ที่มีผลกระทบความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านต่างๆกว่า 30 หมู่บ้าน โดยมีทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล วัด และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ จึงรวมตัวกันคัดค้านในวันนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บริษัทที่ปรึกษาโครงการได้ตั้งเต้นท์ประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ 3 ตำบล ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนค่ายลูกเสือแต่ชาวบ้านที่ร่วมกันคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าไม่เข้าร่วมด้วยเพียงแต่รวมตัวอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น

นายวิชา  สมศรี หนึ่งในตัวแทนชาวบ้านได้พูดกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงอีกว่า  ตนเองเป็นคนในพื้นที่และชาวบ้านอีกหลายร้อยหลังคาเรือนถ้าโรงไฟฟ้าสร้างได้สำเร็จจะได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งมลพิษทางอากาศ  ด้านควัน กลิ่น  น้ำเสีย  การที่ตนออกมากล้าแสดงออกนั้นตนไม่กลัวตายเพราะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าปล่อยให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียว  ขณะเดียวกันชาวบ้านที่ร่วมตัวกันคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าได้ตะโกนส่งเสียงร้องไม่เอาโรงไฟฟ้าเป็นระยะๆ

    

ด้านนายสิริศักดิ์  เลิศพุทธิภิญโญ   ที่ปรึกษา บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด  กล่าวว่าทางบริษัทต้องใช้ระยะเวลาทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้านข้อมูลที่อาจจะมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของการที่ออกมาต่อต้านโดยเฉพาะสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งวันนี้ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการแระเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรัศมี 5 กม.ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย(สผ.)ที่ทางการกำหนดโดยที่ผ่านมาทางบริษัทแจ้งไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด  เมื่อถามว่าสิ่งที่ชาวบ้านชุมชนกังวลที่สุดคือผลกระทบด้านต่างๆเช่น ฝุ่น น้ำเสีย นายสิริศักดิ์ เผยว่า ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถควบคุมเรื่องดังกล่าวได้ด้วยขบวนการบำบัดที่มีการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้และส่วนหนึ่งก็ระเหยไปกับความร้อยจึงไม่มีผลกระทบจากชุมชนอย่างแน่นอน

ด้านนายเชาวลิต  อาจหาญ  นายก อบต.วิสัยใต้ เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันได้มีตัวแทนเครือข่ายชุมชนบ้านวิสัยใต้ ได้นำหนังสือยื่นต่อนายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์  ผวจ.ชุมพร เรื่องวาระในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ การพิจารณาและลงมติของประชาชนและผู้นำชุมชนพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวะมวลหรือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ spp hybrid ขนาด 16 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมาผลสรุปในเป็นเอกฉัน 17:0 โดยล่าสุดได้มีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ยับยั้งโครงการฯแล้ว

นายเชาวลิตเปิดเผยอีกว่าตนและบุคลากรในองค์กรไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยตนยึดถือเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักและเห็นด้วยกับประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างนั้นอยู่ใจกลางชุมชนมีประชาชนอาศัยกว่า 200 ครัวเรือน ประชากรกว่า 2,000 คนในรัศมี 500 เมตร และมีโรงเรียนชั้นปฐมเด็กเล็กอยู่ใกล้จุดโครงการเพียง 300 เมตร ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน.