การศึกษา ศาสนา ฐานชุมพร

กรมหลวงชุมพรเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี ปรองดอง มิตรภาพและสมานฉันท์

กรมหลวงชุมพรเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี ปรองดอง มิตรภาพและสมานฉันท์

จังหวัดชุมพรกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4  “กรมหลวงชุมพรเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศชนิดกีฬาในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 45  จังหวัดชุมพรจัดการแข่งขันจำนวน 34 ชนิดกีฬา แบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ การแข่งขัน คือ ศูนย์การแข่งขันอำเภอเมืองชุมพร จัดแข่งขัน 20 ชนิดกีฬา ศูนย์การแข่งขันอำเภอหลังสวน จัดแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา

ในขณะที่อีก 6 ชนิดกีฬาจัดแข่งขันในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก สุราษฎร์ธานีจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟและรักบี้ฟุตบอล จังหวัดตรัง จัดแข่งขันกีฬายูโดและยิงปืน ส่วนการแข่งขันกีฬา กาบัดดี้ แข่งขันที่จังหวัดกระบี่.