ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวว่าทีี่่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร

พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร  3 เขต ชูหัวหน้าพรรคนั่งนายกรัฐมนตรี ไม่เป็นนอมินีร่างทรงใคร เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย เขต 2 เลขที่ 74/4 หมู่ที่ 7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ได้จัดให้มีการประชุมเลือกคณะกรรมการศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย จ.ชุมพร โดยที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายสุรพงค์  เลาหวัฒน์  เป็นประธานศูนย์ประสานงานฯ นายวีรวุฒิ ร่วมชาติ โฆษกฯ นางนิญาดา เมืองหนู เลขานุการ และนายเฉลียว  ศักดิ์ชุมพล นายทะเบียน

จากนั้นได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 นายจเด็จ  ครูศากยวงศ์ อายุ 55 ปี, เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพิเชษฐ์ ศรีสดใสอายุ 49 ปี และเขตเลือกตั้งที่ 3 นายภิญโญ ฤทธิชัยอายุ 62 ปี  และแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 6 คน ได้แก่ นายเลิศลักข์ ลิมานนท์  นายธร์วริศ ธรรมนารักษ์ นายโชคชัย  หวังจิตร นายภัทร์พงศ์รวิญ สุวรรณสอง นายวินัย เพชรประสงค์ และ น.ส.วิสิฎฐ์ศรี ธนะเจริญ  และเพื่อเตรียมความพร้อมในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะถึงในอีก 2 เดือนข้างหน้านี้

นายพิเชษฐ์ ศรีสดใสอายุ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชุมพร กล่าวว่า พรรคเสรีรวมไทยถือเป็นทางเลือกของคนชุมพร ที่ผ่านมาภาคใต้ถูกผูกขาดจากพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวทำให้ไม่มีข้อเปรียบเทียบจึงเกิดการพัฒนาที่ช้ามากหากเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ ดังนั้นพรรคเสรีรวมไทยที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวช เป็นหัวหน้าพรรค และได้ประกาศตัวพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย ไม่เป็นพรรคร่างทรงเผด็จการหรือพรรคนอมินีให้กับใคร เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง การลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.ก็จะเป็นไปตามนโยบายของพรรคที่ประกาศไว้ต่อสาธารณชน.