กิจกรรม สินค้า บริการ ฐานชุมพร

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจนำเทคโนโลยี และปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาปรับใช้ในการทำธุรกิจ เข้าร่วมการระดมความคิดในหัวข้อ”โลกป่วน…ควรเปลี่ยน”

** Free Workshop **

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจนำเทคโนโลยี และปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาปรับใช้ในการทำธุรกิจ เข้าร่วมการระดมความคิดในหัวข้อ”โลกป่วน…ควรเปลี่ยน”

https://www.bolliger-company.com/seminar/seminar_detail.php?id=168&fbclid=IwAR2EB6S8uSnJ8CTqjGP__e7ZFogmNBRYs24Wm689Dpn7-hRrBeYJzNtGKFw (คลิกอ่านรายละเอียด)

▪️ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล

▪️วันที่ 23 เมษายน 2562

▪️ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00

▪️โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

โดยในการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้มีส่วนช่วยพัฒนารูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นส่วนในการนำไปพัฒนานโยบายเศรษฐกิจและการค้าของไทยในอนาคต ผู้สนใจติดต่อ 095-5475468 (คุณก้อย) หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่

https://www.bolliger-company.com/seminar/seminar_detail.php?id=168&fbclid=IwAR2EB6S8uSnJ8CTqjGP__e7ZFogmNBRYs24Wm689Dpn7-hRrBeYJzNtGKFw (คลิกอ่านรายละเอียด)