ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

เลือกตั้งใหม่หน่วยที่ 9 เขต 2 ปชป.ชนะ พปชร.เหมือนเดิม


สตอรี่ทราเวลกรุ๊ป(กดอ่านรายละเอียด)


สตอรี่ทราเวลกรุ๊ป(กดอ่านรายละเอรยด)

เลือกตั้งใหม่หน่วยที่ 9 เขต 2 ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์คะแนนลดแต่ยังชนะพลังประชารัฐที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น

วันที่ 28 เมษายน 62  การเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 7 บ้านดวงดี ตำบลสองพี่สอง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งถือเป็นจังหวัดเดียวของภาคใต้ที่ กกต.มีมติสั่งให้เลือกตั้งใหม่เนื่องจากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1 บัตร หรือที่เรียกว่าบัตรเขย่ง กกต.จึงมีมติสั่งให้เลือกตั้งใหม่ 

โดยในช่วงเช้าได้มี ศาตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายวิบูลย์ วัฒนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร และ ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.กกต.จ.ชุมพร ได้เดินทางมาติดตามการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย  บรรยากาศตลอดทั้งวันได้มีชาวบ้านทยอยมาเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก

สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 7 บ้านดวงดี ตำบลสองพี่สอง อ.ท่าแซะ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,023 คน มีผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ชุมพร ทั้งหมด 34 คน แต่ขาดคุณสมบัติถูกตัดสิทธิ์ไป 3 คน เหลือผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงจำนวน 31 คน

ภายหลังปิดหีบบัตรเลือกตั้งเวลา 17.00 น. ได้มีการตรวจนับคะแนนผลการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 คือหมายเลข 8 นายสราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้ 274 คะแนน  อันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 4 นายสมบูรณ์ หนูนวล พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ได้จำนวน 185 คะแนน

สำหรับผลการเลือกตั้งครั้งแรกของหน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 7 บ้านดวงดี ตำบลสองพี่สอง อ.ท่าแซะ ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ชุมพร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 62 ผู้สมัครหมายเลข 8 นายสราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 475 คะแนน หมายเลข 4 นายสมบูรณ์ หนูนวล พลังพลังประชารัฐ ได้ 112 คะแนน

ส่วนผลการนับคะแนนรวมครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการของเขตเลือกตั้งที่เขต 2 ชุมพร ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายสราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ 32,765 คะแนน  นายสมบูรณ์ หนูนวล พรรคพลังประชารัฐ  26,037 คะแนน

ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.กกต.ชุมพร กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,023 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 710  คน คิดเป็นร้อยละ 69.40 เปอร์เซ็นต์ จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว มีผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง 838 คน  ส่วนสาเหตุที่ผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงคาดว่ามาจากการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนหนึ่งเดินทางไปเรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพในจังหวัดห่างไกล จึงไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้.