ฐานชุมพร ท่องเที่ยว กีฬา

ท่ายางเปิด“ตลาดใกล้หาด”เที่ยวกินอาหารทะเลสดๆทุกวัน


สตอรี่ทราเวลกรุ๊ป (กดอ่านรายละเอียด)

สตอรี่ทราเวลกรุ๊ป (กดอ่านรายละเอียด)

ท่ายางเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดใกล้หาด แหล่งท่องเที่ยวขายอาหารทะเล สด สะอาด อร่อย ของดีในพื้นที่มีให้กินทุกวัน

นางสาวเอี่ยม มากอำไพ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เปิดตลาดประชารัฐ “ตลาดใกล้หาด” บริเวณชายทะเลบ้านปากหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมกับเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผ่านตลาดประชารัฐ ตลาดใกล้หาด โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในพื้นที่ ช่วยกันดูแล

นายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับตลาดดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระดับฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในพื้นที่ และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งโครงการตลาดประชารัฐจะทำให้ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและสินค้า เกิดการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวให้มีความสุขยิ่งขึ้นตามลำดับ  ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ตลาดประชารัฐ ตลาดใกล้หาด เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป จำหน่ายอาหารทะเล สด สะอาด อร่อย และของดีในพื้นที่ โดยภายในตลาดมีสินค้าเกษตรต่างๆ และอาหารทะเลแปรรูป มาจำหน่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้บริเวณตลาด ซึ่งอยู่ติดกับชายทะเล และมีพื้นที่ให้ได้นั่งพักผ่อน ชมบรรยากาศชายทะเล พร้อมกับอาหารทะเลสด รสชาติอร่อย ที่คนในชุมชนนำมาจำหน่าย

นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยงของตำบลท่ายาง และนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นและใกล้เคียง รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ มักจะมาเก็บหอย และตกปลา ทำให้บรรยากาศตอนเย็นๆ จะเต็มไปด้วยผู้คน.