การศึกษา ศาสนา สังคม ฐานชุมพร

ในหลวงร.10 มีพระราชกระแสรับสั่งชมเชย จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร“ครูหนุ่ม”ผู้สละชีพปกป้องลูกศิษย์ขณะฝึกใช้ระเบิดจริง

ในหลวง ร.10  มีพระราชกระแสรับสั่งชมเชย จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร “ครูหนุ่ม” ครูฝึกผู้สละชีพปกป้องลูกศิษย์ขณะฝึกใช้ระเบิดจริง

ในหลวง ร.10 มีพระราชกระแสรับสั่งชมเชย จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ประสบเหตุเสียชีวิตจากการปกป้องลูกศิษย์ ด้วยความกล้าหาญ มีความเสียสละ เป็นบุคคลที่ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยทรงพระราชทานกระเช้า และความห่วงใย แก่ครอบครัว จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. 62 ที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยพร้อมอัญเชิญกระเช้าพระราชทาน เบื้องหน้าหน้าพระฉายาลักษณ์ ให้แก่นางชฎารัตน์ ธนบัตร อายุ 36 ปี ภรรยา ของ จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร หรือ “ครูหนุ่ม” ครูฝึกนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 43 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ประสบเหตุถูกระเบิดเสียชีวิตจากการปกป้องลูกศิษย์ขณะทำการฝึกสอน โดย มีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร พล.ต. พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี

พระราชกระแสทรงชมเชย ความว่า “ ตามที่ จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร อายุ 32 ปี ตำแหน่งรองผู้บังคับหมวดกองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหาราบ สามีของท่านได้เสียสละตนเองปกป้อง นักเรียนนายสิบกนกพล โพธ์อิ่ม ขณะฝึกซ้อมขว้างระเบิดจริง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 09.50 นาฬิกา  ณ สนามฝึกขว้างลูกระเบิดเขาฉลักฉลาม ค่ายธนะรัชต์  ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ควรยกย่องเชิดชูเกีรยติ มีความกล้าหาญ มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ครูฝึก นับเป็นตัวอย่างอันดีแก่ข้าราชการทหาร ” 

ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย มา ณ โอกาสนี้  พลอากาศโท ภัคดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางชฎารัตน์ ธนบัตร ภรรยา ด.ญ.วริศรา ธนบัตร บุตรสาว และนางแต้ม บูชาเทียน แม่บุญธรรม ของ จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ต่างปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.10 อย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งถือเป็นเกียรติต่อวงค์ตระกูลและครอบครัว ถึงแม้ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป ด้วยความรู้สึกเศร้าและเสียใจ แต่ครอบครัวก็ภูมิใจในตัวของ จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร และเชื่อว่าความดีและความกล้าหาญที่ได้ทำไว้ยังคงอยู่ตลอดไป และจะระลึกถึงอยู่เสมอ

สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรม จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ณ สำนักสงฆ์ทุ่งช้างเผือก ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และพระราชทานเพลิงศพ ณ วัด เนินทอง หมู่ 6 ตำบลสลุย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562


พรรณีเนอสเซอรี่ชุมพร  เปิดรับสมัครน้องๆ ระดับปฐมวัย อายุ 6 เดือนขึ้นไป พร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างเสริมพัฒนาการรอบด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยอนุบาลอย่างเต็มตัวค่ะ  รับสมัครทั้งสาขา ต.ตากแดด และ ต.ท่ายาง ผู้ปกครองท่านใดกำลังมองหาเนอสเซอรี่ให้กับน้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที  ☎ 0819797526 และ 077574794

สตอรี่ทราเวลกรุ๊ป (อ่านรายละเอียด)

สตอรี่ทราเวลกรุ๊ป (อ่นรายละเอียด)

https://youtu.be/2EMsmkBpJj4 พื้นที่จังหวัดชุมพร โทร 091 782 8241
AIS Fibre Power4 ใช่กว่า เร็วกว่า แรงกว่า ทั้งในบ้านและซิม 4G มือถือไม่อั้น
https://youtu.be/2EMsmkBpJj4 พื้นที่จังหวัดชุมพร โทร 091 782 8241
AIS Fibre Power4 ใช่กว่า เร็วกว่า แรงกว่า ทั้งในบ้านและซิม 4G มือถือไม่อั้น