การศึกษา ศาสนา สังคม ฐานชุมพร

ในหลวง ร.10โปรดเกล้าถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ราษฎรและชาวสวนทุเรียนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 25 มิ.ย. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปประชุมและติดตามสถานการณ์วาตภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมประชุมรายงานผลสรุปสถานการณ์วาตภัยจังหวัดชุมพร และแนวทางการช่วยเหลือ

จากนั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 111 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในการนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน 

จากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ครอบครัวนางสาววงเดือน มีเกล็ด บ้านเลขที่ 148/1 หมู่ที่ 6 ครอบครัวนางสุภารัตน์ ศรีมงคลงาม 196 หมู่ที่ 6  และครอบครัว นายภักดิ์ดี ลิ้มสุวรรณ บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ซึ่งทั้งสามครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย บ้านพัง และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย โดยทั้งสามครอบครัว ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดชุมพรได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน และพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะสวนทุเรียน ซึ่งเป็นต้นทุเรียนรอการเก็บผลผลิต ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ได้รับความเสียหาย ใน 3 อำเภอ 15 ตำบล 94 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 14 ครัวเรือน 361 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 90 หลัง มูลค่าความเสียหายประมาณ 118,500 บาท พื้นที่การเกษตรเสียหาย 116 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 500,000 บาท โดยจังหวัดชุมพรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เร่งสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป.