ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร ท่องเที่ยว กีฬา เกษตรกรรม

ศูนย์เรียนรู้”บ้านพ่อ”ถูกปล่อยทิ้งร้างอาคารพังห้องน้ำสุดโสโครก

ชาวบ้านโวยศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “บ้านพ่อ” โครงการพระราชดำริฯแก้มลิงหนองใหญ่ ปล่อยทิ้งร้าง อาคารชำรุดทรุดโทรม ทิ้งขยะเกลื่อน ห้องน้ำสุดสกปรกโสโครก วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ปัญหาด้วย

วันที่ 9 มีนาคม 2563  กลุ่มปกป้องบ้านพ่อนำโดย  ร้อยตรี สวัสดิ์ พิบูล  สิบตรี สุพร โทธานี  นายวิทยา พลวัชรินทร์  นายชุมพล องอาจ  นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ แก้มลิงหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อตรวจสอบศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และอาคารต่างๆ ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างสิ่งต่างๆจำนวนหลายล้านบาทภายในโครงการดังกล่าวได้ถูกปล่อยทิ้งร้างสกปรกชำรุดทรุดโทรม จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมาก

จากการตรวจสอบที่อาคารศูนย์เรียนรู้ทรง 8 เหลี่ยม อาคารแสดงสื่อวิดีทัศน์  เวทีกลาง และป้อมยาม พบว่าทุกอาคารมีสภาพไม่แตกต่างกัน ทั้งกระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน ชำรุดหลุดร่วงหล่นแตกหัก สภาพอาคารทรุดโทรมผุพังแตกร้าวถูกปล่อยทิ้งร้างจนหญ้าขึ้นรกปกคลุมไปทั่ว ไม่สามารถใช้หรือจัดกิจกรรมใดๆได้ แต่ละอาคารภายในมีขยะนานาชนิดถูกทิ้งกองไว้จำนวนมาก ทั้งขวดน้ำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก้นบุหรี่ สิ่งปฏิกูลต่างๆกองทิ้งเกลื่อนไปทั่ว โดยเฉพาะห้องน้ำที่สร้างอยู่ตามอาคารต่างๆ อ่างซิ้งค์ล้างหน้า โถส้วม อุปกรณ์ต่างๆแตกหักผุพังเสียหายมีสภาพสกกระปรกโสโครกทั้งขยะสิ่งปฏิกูลถูกกองทิ้งไว้ทั่ว ขาดการบำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดมานานนับปี จนมีกลิ่นอับเหม็นกลายเป็นแหล่งเพาะแพร่เชื้อโรคอย่างดี

นอกจากนั้นบริเวณศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สำหรับฝึกสอนเรียนรู้อาชีพต่างๆทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรอินทรีย์ การทำไบโอดีเซล ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างฐานศูนย์เรียนรู้ในแต่ละจุด ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ในการฝึกสอนเรียนรู้ตามสาขาอาชีพต่างๆ ชำรุดทรุดโทรมถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างไร้ค่า

ร้อยตรี สวัสดิ์ พิบูล ประธานกลุ่มปกป้องบ้านพ่อ กล่าวว่าพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แก้มลิงหนองใหญ่ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “บ้านพ่อ” พระองค์ทรงสร้างแก้มลิงหนองใหญ่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เพื่อป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองชุมพร นับแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้น้ำไม่เคยท่วมในตัวเมืองชุมพรอีกเลย ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบพื้นที่ และใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณี งานประจำปี งานในราชพิธี และกิจกรรมสำคัญของจังหวัด ที่ผ่านมามีแต่การก่อสร้างแต่ไม่มีการดูแลถูกปล่อยทิ้งร้างจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อย่างมาก

ด้าน สิบตรี สุพร โทธานี แกนนำกลุ่มปกป้องบ้านพ่อกล่าวว่า “บ้านพ่อ” แห่งนี้ปัจจุบันเป็นที่ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญมีชื่อเสียงของจังหวัด เป็นสวนสาธารณะ เป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป  แต่กลับถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีหน่วยงานใดสนใจเข้ามาดูแลซ่อมบำรุง จึงขอเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพราะ “บ้านพ่อ” แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีผลต่อจิตใจของชาวชุมพรอย่างมาก.