ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

เร่งผลิตหน้ากากกว่าล้านชิ้นแจกชาวบ้านป้องกันไวรัสโควิด-19

ชุมพรขาดแคลนหน้ากากอนามัย จังหวัดระดมส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ทำด้วยใจไม่ต้องจ้างเร่งผลิตกว่า 1 ล้านชิ้น แจกจ่ายประชาชนป้องกันไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19

วันที่ 12 มีนาคม 22563 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชุมพร ได้ตะเวนเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุม และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ที่แต่ละหน่วยงานเร่งผลิตหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันตนเองจากไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าขาดตลาดประชาชนทั่วไปหาซื้อไม่ได้

สำหรับจังหวัดชุมพร ทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต.ในพื้นที่กว่า 70 แห่ง ส่วนราชการต่าง และจิตอาสา ได้ร่วมมือร่วมใจทำหน้ากากอนามัยให้ได้ตามเป้าหมายจำนวนกว่า 1,200,000  ชิ้น โดยไม่ใช้งบประมาณในการจ้างแรงงานแต่อย่างใด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน เนื้อจากสินค้าขาดตลาดซึ่งไม่สามารถหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปได้

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชุมพร กล่าวว่าแม้จังหวัดชุมพรไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 แต่ก็ได้วางมาตรการป้องกันไว้พร้อมทุกด้านแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ด้วยการเร่งผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดกว่า 70 แห่ง ผลิตหน้ากากจำนวน 1,200,000 ชิ้น โดยกำหนดให้เสร็จล็อตแรกจำนวน 6 แสนชิ้น ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งภายในวันที่ 30 มีนาคมนี้ และทางจังหวัดยังได้ดำเนินการร่วมกับหลายหน่วยงานของรัฐ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ซึ่งกำลังผลิตอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ตลอดจนการประสานงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชุมพร และเรือนจำใน 3 แห่งในพื้นที่ จ.ชุมพร ซึ่งจะมีกำลังผลิตรวมวันละ 6,000 ชิ้น ส่วนหนึ่งจะส่งมอบให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ และสนับสนุนให้แก่จังหวัดสำหรับแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

นายสมพร กล่าวต่อว่าขณะที่ศูนย์จิตอาสาจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการผลิตหน้ากากอยู่ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งมีทั้งส่วนราชการ และพี่น้องจิตอาสามาร่วมกันตัดเย็บ คาดว่าจะผลิตได้วันละ 1,000 ชิ้น ฉะนั้นโดยรวมแล้วถ้าเราช่วยกันผลิตจากทุกภาคส่วนที่กล่าวมานั้นจะได้หน้ากากอนามัยมากกว่า 1,200,000 ชิ้น ในการแจกจ่ายประชาชนได้ครบทุกคนไม่ต่ำกว่าคนละ 2 ชิ้น  ขณะเดียวกันหากเกิดวิกฤตในการต้องการใช้หน้ากากอนามัยมากขึ้น ทางจังหวัดก็ยังมีสำรองในสต็อกไว้  สำหรับหน้ากากอนามัยดังกล่าว เมื่อผลิตกันเสร็จแล้ว เราจะนำไปเข้าสู่กระบวนการซัก แล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงเพื่อฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นเราก็จะนำไปรีดด้วยความร้อนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะบรรจุผลิตภัณฑ์ไว้สำหรับแจกจ่ายพี่น้องประชาชน

“ ในการดำเนินการครั้งนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ได้ใช้งบประมาณในการจ้างแรงงานผลิต เป็นความร่วมมือของพวกทุกส่วนราชการและประชาชนทุกคน ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากวันต่อไปข้างหน้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนก็จะสามารถผลิตหน้ากากกันเองได้” นายสมพรกล่าว.