ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

เก็บกู้ทำลายทุ่นระเบิดสนามสู้รบเนิน491ชายแดนไทย-เมียนมา

เก็บกู้ทำลายทุ่นระเบิดสนามรบเนิน 491 ชายแดนไทย-เมียนมา เกือบ 300 รายการ พร้อมส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยคืนให้จังหวัดชุมพร

วันที่ 25 มี.ค.63 พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการทำลายทุ่นระเบิด และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งเก็บกู้จากพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณเนิน 491 ซึ่งเป็นพื้นที่การสู่รบระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาวกระเหรี่ยงเมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา จากการเก็บกู้ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยได้เคลื่อนย้ายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่เก็บกู้ได้ทั้งหมดเกือบ 300 รายการ มายังพื้นที่ทำลายทุ่นระเบิดชั่วคราว บ้านตาหงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ ซึ่งภายหลังจากการทำลายทุ่นระเบิดที่เก็บกู้ในพื้นที่  จากนั้นได้ทำการส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดให้กับทางอำเภอท่า ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแชะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีด้วย

สำหรับพื้นที่อันตรายมีทุ่นระเบิดดังกล่าวรวมทั้งหมด 6,924,647 ตารางเมตร หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้เข้าดำเนินการสำรวจ เก็บกู้ และกวาดล้างทุ่นระเบิดตั้งแต่ ตุลาคม 2561 แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลการปฏิบัติงาน สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดต่างๆ จำนวน 159 ทุ่น และทุ่นระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 59 ทุ่น รวมทั้งสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจำนวน 76 รายการ รวมทั้งหมด 294 รายการ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้ตรวจสอบประเมินผลความปลอดภัยของพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ตกค้างจากการสู้รบตามแนวชายแดนในอดีต ซึ่งถือเป็นพันธกรณีของประเทศไทย ในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต และโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า อนุสัญญาออตาวา” ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติๆ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2542  ภารกิจดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่เป็นอันตรายจากทุ่นระเบิดแล้วการส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดให้กับส่วนราชการและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองบัญชาการกองทัพไทย ที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน พ.ศ.2566.