ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

รายที่4โควิด-19ติดเชื้อจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลเดียวกัน

ชุมพรป่วนโควิด-19 เพิ่มรายที่ 4 ผลสอบสวนโรคสัมผัสติดเชื อ่านเพิ่มเติม…