ฐานชุมพร ท่องเที่ยว กีฬา เศรษฐกิจ การเมือง

ท่องเที่ยวชุมพรเริมแล้วบุฟเฟต์ผลไม้กินไม่อั้น

ท่องเที่ยวเริ่มแล้ว ชุมพรเมืองหลวงผลไม้จัดกิจกรรมบุฟเฟต์กินไม่อั้น หลังผ่อนคลายโควิด-19

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ตามสบายรีสอร์ท ถนนเพชรเกษม ชุมพร-ระนอง ตำบลวงใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ชุมพร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และชาวสวนผลไม้ จัดกิจกรรมบุฟเฟต์ “ทุเรียน ของดีเมืองชุมพร” พร้อมผลไม้ในฤดูกาลอีกมากมาย อาทิ ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนชะนี มังคุด เงาะ ลองกอง สลาก กล้วยหอมทอง คิดเป็นรายหัวคนละ 399 บาท กินได้ไม่อั้น จัดวันละ 2 รอบเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. รอบบ่าย 13.00 น.-16.00 น. เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 มิถุนายน 2563  โดยมีชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและร่วมกินผลไม้ตามที่ตนเองชอบกันอย่างไม่ขายสาย

นายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ผู้ประกอบการทองเที่ยว เจ้าของสวนผลไม้ และเจ้าของตามสบายรีสอร์ท กล่าวว่าช่วงนี้ จ.ชุมพร เข้าสู่ฤดูกาลผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทอง ก้านยาว และชะนี ออกสู่ตลาด นอกจากนั้นยังมีผลไม้ตามฤดูกาลอีกหลายชนิด หลังจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก ผู้กอบการร้านค้า ธุรกิจต่าง ๆได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า  ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โควิด-9 ได้ผ่อนคลอยลง และรัฐบาลได้ทยอยประกาศยกเลิกมาตรการต่าง ๆ มากขึ้น ตนจึงร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เนื่องจาก จ.ชุมพร เข้าสู่ช่วงฤดูกาลผลไม้พอดี โดยเฉพาะทุเรียนมีไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ตัน หากไม่เพียงพอเราก็มีเสริมจากสวนที่เป็นกลุ่มสมาชิกไว้รองรับอยู่ด้วยจึงสามารถกินได้ไม่อั้นไม่มีหมดอย่างแน่นอน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ จ.ชุมพร ให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดที่จัดขึ้นมาหลังมีมาตรการผ่อนคลายโควิด-19

ด้าน นายอนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ชุมพร กล่าวว่าขอเชิญชาวคนไทยที่อยากลิ้มลองทุเรียน หมอนทอง ก้านยาว ชะนี และผลไม้ในฤดูกาลอีกหลายชนิด สำหรับทุเรียนนั้นถือว่ามีมากที่สุดในภาคใต้ พร้อมด้วยผลไม้ในฤดูกาลอีกหลายชนิด  ดังนั้น จ.ชุมพร นอกจากจะเป็นประตูภาคใต้แล้วยังได้รับฉายาว่าเป็นเมืองหลวงผลไม้ภาคใต้อีกด้วย  เนื่องจากเป็นศูนย์ตลาดกลางรวบรวมผลไม้จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อส่งกระจายไปยังกรุงเทพฯ ภูมิภาคอื่น ๆ และต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งช่วงนี้ผลไม้เริ่มทยอยออกแล้วและจะมีไปจนถึงเดือนกันยายน จึงอยากเชิญชาวคนไทยทั่วประเทศไม่ว่าจะนักท่องเที่ยว หรือมากับแบบครอบครัว ให้ได้มาลิ่มลองผลไม่สดๆจากสวนของเกษตรกรได้ทุกวัน.