การศึกษา ศาสนา ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

“หนูอยู่ไหนครูก็ไปถึง”ร่วมผู้ใจบุญสร้างบ้านเด็กยากจน

“หนูอยู่ไหนครูก็ไปถึง”ร่วมกับผู้ใจบุญสร้างบ้านหลังใหม่ให้ “น้องโดม” นักเรียน ป.4 มีชีวิตลำบากอาศัยอยู่กระต๊อบผุพังไม่มีห้องน้ำห้องส้วมต้องแบกจอบไปขุดหลุมถ่ายอุจจาระในป่าอาบในลำห้วยสาธารณะ

พล.ต.ท.วรรณรัตน์ คชรักษ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  นางสาวภนิดา นพชำนาญ ผอ.โรงเรียนวัดขันเงิน คณะครูและผู้นำท้องถิ่นในตำบลนาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้ร่วมในพิธีมอบบ้านหลังใหม่เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ด.ช.ทศพล ช่อม่วง “น้องโดม” อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 โรงเรียนวัดขันเงิน

นางสาวภนิดา นพชำนาญ ผอ.โรงเรียนวัดขันเงิน  เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาลงพื้นที่ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยใช้นวัตกรรมปฏิบัติการเชิงรุกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนภายใต้กิจกรรม “หนูอยู่ไหนครูก็ไปถึง”  เพื่อทำการสำรวจความพร้อมของการเรียนในระบบออนไลน์ นำแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนทำควบคู่ไปกับการทดลองเรียนออนไลน์ และดูชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนักเรียนด้วย

นางสาวภนิดา กล่าวว่าจนพบมีนักเรียนมีความพร้อมในทุกด้านสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้คิดเป็นร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด และร้อยละ 20  มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอส่วนอีกร้อยละ 10 พบว่าไม่มีความพร้อมเลยเนื่องจากฐานนะทางครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ พื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ บางบ้านไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้า 

นางสาวภนิดา กล่าวต่อว่าหนึ่งในนั้นที่ต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุดคือครอบครัวของ เด็กชายทศพร ช่อม่วง “น้องโดม” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ที่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆสภาพผุพัง ไม่มีห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องใช้จอบขุดหลุมถ่ายอุจจาระในป่า อาบน้ำในห้วย  อีกทั้งครอบครัวพ่อแม่ยังต้องทำงานหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาได้ดูแลเอาใจใส่ในการเรียนออนไลน์ ทำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันระดมทุนช่วยเหลือ โดยการสร้างบ้านพักอาศัยให้มีความแข็งแรงทนทานขึ้น มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะด้วยงบบริจาคจำนวน 140,000 บาท อีกทั้งทางคณะครูและผู้ใจบุญ ยังได้ร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในครัวเรือ ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน อาทิ โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป.