ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

อบต.หาดยายสะอื้นงบอุดหนุนปี64ถูกตัดเกลี้ยงเหลือ6หมื่นบาท

นายก อบต.หาดยาย แจงทั้งน้ำตา งบอุดหนุนปี 64 เสนอโครงการรวม 16 ล้าน ถูกตัดเรียบได้มาแค่ 6 หมื่น แถมงบโครงการพัฒนาภาค ก็ไม่ได้สักบาทเดียว โวยจัดสรรไม่เป็นธรรม ส่งผลกระทบการพัฒนาถึง 2 ปี ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น พร้อมประกาศวางมือไม่ลงสมัครสมัยหน้าหลีกทางคนรุ่นใหม่

วันที่ 24 ก.ย.63  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายธเรวัชร อบแพทย์ นายก อบต.หาดยาย ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้นำชุมชน ส.อบต.และตัวแทนชาวบ้านจาก 13 หมู่บ้าน จากกรณีท้องถิ่นจะไม่มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค ซึ่งจะทำให้ อบต.หาดยาย ไม่มีเงินจากโครงการดังกล่าวเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564-2565 รวม 2 ปี ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก

ผู้สื่อข่าวรายงายว่าระหว่างที่ นายธเรวัชร อบแพทย์ นายก อบต.หาดยาย พร้อมทีมผู้บริหารได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกฯ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านจาก 13 หมู่บ้าน รวมกว่า 30 คน ในห้องประชุม โดยมีการตั้งกล้องไลด์สดผ่านเฟซบุ๊กเพจของ อบต.หาดยายด้วย  ซึ่งนายธเรวัชรถึงกับพูดสะอื่นมีน้ำตาไหลซึมออกมาด้วยความเสียใจที่ทำให้ประชาชนผิดหวังจากกรณีดังกล่าว จนทำให้ท้องถิ่นเสียโอกาศไม่มีงบประมาณสนับสนุนเข้ามาพัฒนาในพื้นที่เป็นระยะเวลา 2 ปี จะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก พร้อมกับกล่าวว่าถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี บนเส้นทางการเมืองท้องถิ่นของตน และสมัยหน้าตนขอวางมือทางการเมืองจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.หาดยาย อีกแล้วเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่บ้าง

นายธเรวัชร อบแพทย์ นายก อบต.หาดยาย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 855,358,500 บาท ซึ่งทุกๆปี อบต.หาดยาย จะได้รับการจัดสรรมากกว่า 10 ล้านบาท  สำหรับงบประมาณดังกล่าวในปี 2564 นี้ เสนอไปหลายโครงการอาทิโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถนน และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ รวมงบประมาณ 16 ล้านบาท

นายธเรวัชรกล่าวต่อว่า ต่อมาได้มีหนังสือจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 ก.ย.63 แจ้งผ่านจังหวัดชุมพร มาว่า อบต.หาดยาย ได้รับ 2 โครงการ คือชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทร์ 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 30,700 บาท  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 30,700 บาท รวม 2 โครงการเป็นเงิน 61,400 บาท ตนรู้สึกงงมากเพราะทั้ง 2 โครงการนี้ตนไม่ได้เสนอขอไปแต่กลับยัดเยียดมาให้ ส่วนโครงการที่เสนอขอไปทั้งหมด 16 ล้านบาท กลับไม่ได้รับการจัดสรรเลยแม้แต่โครงการเดียว ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าการปรับตัดงบประมาณดังกล่าวทำในระดับจังหวัดหรือส่วนกลาง ตนถือว่าเป็นการเกลี่ยเงินงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นบางแห่งกลับได้โครงการและงบประมาณมากเกินความจำเป็น

นายธเรวัชรกล่าวอีกว่านอกจากนั้นยังมีเรื่องแปลกแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือผ่านมายังจังหวัดชุมพร แจ้งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ชุมพร เรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค โดยหนังสือดังกล่าวส่งเป็นสำเนาหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ชพ. 0023.3/15271 ลงวันที่ 17 ก.ย.63 ส่งมาถึงที่ทำการ อบต.หาดยาย โดยระบุว่า “ด้วยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ทำข้อเสนอแผนงานโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 14 ก.ย.63 ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถเสนอของบประมาณได้ เพราะเลยระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว ลักษณะเหมือนมีเจตนาจะไม่ให้เราใช้เงินงบประมาณดังกล่าว

“ หลังตนได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 17 ก.ย.63 และวันเดียวกันจึงได้รีบทำหนังสือด่วนที่สุดสอบถามไปยังสำนักงานส่งเริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหลังสวน และได้รับหนังสือด่วนที่สุดตอบกลับมาเมื่อวันที่ 18 ก.ย.63ว่า ข้อเสนอแผนงานโครงการและการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค การบันทึกข้อมูลตาม GR Code ระบบได้ปิดแล้ว มีกำหนดปิดกรอบเมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 ทำให้ไม่สามารถเสนอของบประมาณได้อีกแล้ว” นายก อบต.หาดยายกล่าว

นายธเรวัชรกล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นของตน ซึ่งจากนี้ต่อไปในปี พ.ศ.2564-2565 อบต.หาดยาย จะไม่มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพราะได้รับจัดสรรมาเพียงกว่า 6 หมื่นบาทเท่านั้น และงบประมาณสนับสนุนรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 ตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ที่ไม่ได้รับจัดสรรแม้แต่บาทเดียว เพราะส่งหนังสือมาล้าช้า ทำให้ท้องถิ่นต้องขาดโอกาสในการพัฒนา ทั้งๆที่ อบต.หาดยาย เป็นแหล่งส่งออกผลไม้สำคัญของภาคใต้โดยเฉพาะ ทุเรียน มังคุด และพืชผลการเกษตรอื่นๆรวมมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านต่อปี แต่กลับไม่มีเงินงบประมาณจากรัฐบาลเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ซี่งตนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น.