ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

กกต.ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.อบจ.-นายก อบจ.ชุมพร

โค้งสุดท้าย กกต.ปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ.-นายก อบจ.ชุมพร

วันที่ 15 ธ.ค.63 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ. สนง.กกต.จว.ชุมพร นายนักรบ ณถลาง ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่งนจังหวัด (ส.อบจ)จังหวัดชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกอบจ.)ชุมพร ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดชุมพร ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 –17.00 น.ได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดชุมพร

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดชุมพรมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 511,304 คน จึงต้องมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30 คน ต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจากเดิม 24 เขต เป็น 30 เขต จากการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 2–6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จำนวน 3 ราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จำนวน 103 ราย

ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรทราบโดยทั่วถึงในทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดชุมพร ช่วยกระตุ้น ให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรตื่นตัวที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยรถแห่ทั่วทั้งจังหวัดชุมพรจำนวน 11 คัน ใน 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 15–19 ธันวาคม 2563 พร้อมกับกิจกรรมปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขึ้นในครั้งนี้.