ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

ทหารคุมเข้มชายแดนไทย-เมียนมาระนอง-ชุมพรป้องกันโควิด

ทหาร ร.25 พัน 1คุมเข้มลาดตระเวนชายแดนไทย-เมียนมา ด้านระนอง-ชุมพร ต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 17 ธ.ค.63 พ.ท.ปรเมธ ศานุพงศ์ ผบ.ร.25 พัน.1 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนไทย-เมียนมา ด้านตำบลปากจั่น ตำบล .จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เขตติดต่อกับชายแดนด้าน จ.ชุมพร  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการกองทัพบก  ผบ.ศปก.ทภ.4 ผบ.กกล.เทพสตรี ให้จัดกำลังสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

โดย พ.ท.ปรเมธ ศานุพงศ์ ผบ.ร.25 พัน.1 ได้ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการลาดตระเวนตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติเพื่อสนับสนุน ฉก.ร.25 กกล.เทพสตรี เป็นขวัญและกำลังใจกำลังพล พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้กำลังพลทุกนายยึดถือปฏิบัติ ในการสกัดกั้นการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จากประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการป้องกันปราบปรามการกระทำสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เงินบำรุงขวัญ และพบปะพูดคุยกับผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ ตชด. เพื่อสอบถามปัญหาตามแนวชายแดนพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพื้นที่แนวชายแดน ทั้ง 2 จังหวัดระนองและชุมพร.