ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

ชุมพร 1 ใน 22 จังหวัด พบเชื่อมโยงตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร

ชุมพร 1 ใน 22 จังหวัด พบเชื่อมโยงกับตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร แต่ยังตรวจไม่เจอใครติดเชื้อ

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2563  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในรอบที่สองว่ามีจังหวัดที่พบการเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร จำนวน  22 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงได้แก่  จ.เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา 

จังหวัดที่มีผู้เดินทางไป จ. สมุทรสาคร แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ประกอบด้วย เชียงใหม่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร อยุธยา นนทบุรี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสงขลา.