การศึกษา ศาสนา สังคม ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

นายกฯเมืองชุมพรขอรัฐบาลไฟเขียวให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิดแจกประชาชน

ศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร

นายกฯเมืองชุมพร วอนถึงรัฐบาล วัคซีนป้องกันโควิด-19 คือความหวังของประชาชน ขอไฟเขียวท้องถิ่นจัดซื้อได้เอง แจกคนละ 2 โดส จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า

วันที่ 13 ม.ค.64 นายศรีชัย  วีระนรพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร  เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลจะจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19  มาฉีดให้กับ 4 กลุ่มเป้าหมายนำร่อง คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค โดยเริ่มตั้งแต่ ก.พ. พ.ย.64 นั้น 

รณรงค์และแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนให้ประชาชน

นายศรีชัย เปิดเผยโดยส่วนตัวนั้นเห็นว่าในขณะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 วัคซีนคือความหวังของประชาชน ซึ่งต้องมีวัคซีนอย่างเพียงพอและกระจายให้ทั่วถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว เพื่อจบปัญหาโควิด-19 ให้ได้เร็วที่สุดแล้วกลับมาเร่งฟื้นเศรษฐกิจ ในฐานะที่เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

นายศรีชัยกล่าววต่อว่าเทศบาลเมืองชุมพรมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองชุมพร มีประชากรทั้งสิ้น 33,783 คน ให้วัคซีนจำนวน 2 เข็ม/คน จะใช้งบประมาณ 1,000 บาท/คน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,783,000 บาท ซึ่งหากรัฐบาลสั่งการให้เทศบาลสามารถนำเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ ก็พร้อมที่จะให้บริการประชาชนได้ทุกคน  เพราะเห็นว่าการป้องกันจะทำได้ง่ายกว่าการรักษา โดยเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขและอย. ต้องเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติบริษัทผู้ขายวัคซีนและรูปแบบการซื้อ เพื่อเป็นการป้องกันข้อกังวลของประชาชนที่เกรงว่าจะได้รับวัคซีนจากบริษัทที่ไม่มีคุณภาพ.