ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

กกต.แขวนนาย อบจ.อีก8จังหวัดมีชุมพรด้วย

กกต.แขวนนายก อบจ.อีก 8 จังหวัดมีชุมพรด้วย ยอดรวมไม่รับรอง 49 จังหวัด มีร้องเรียน 517 เรื่อง เป็นสำนวนแล้ว 250 สำนวน

กกต.ไม่รับรองนายก อบจ.เพิ่มอีก 8 จังหวัด ทำยอดว่าที่นายกถูกแขวน 49 จังหวัดเหตุถูกร้อง เผยมีเรื่องร้องเรียนแล้ว 517 เรื่อง เป็นสำนวน 250 สำนวน

วันที่ 14 ม.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม กกต.ได้มีการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 จังหวัดสุดท้าย คือ จังหวัดนนทบุรี บุรีรัมย์ ระยอง สุมทรปราการ สระแก้ว อ่างทอง นราธิวาส และชุมพร ซึ่งปรากฏว่าในส่วนของนายก อบจ. กกต.มีมติไม่ประกาศรับรองทั้ง 8 จังหวัด เนื่องจากมีหลักฐานจากการร้องเรียนหลายเรื่องซึ่งมีผลต่อการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตามขณะนี้ถือว่า กกต.ได้มีการพิจารณาผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว โดยมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในส่วนสมาชิกและนายก อบจ.ที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือมีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ กกต.เห็นว่าไม่มีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ภายในกรอบเวลา 30 วัน

โดยในส่วนของนายก อบจ.ราว 49 จังหวัดและสมาชิกที่มีเรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กกต.ยังมีอำนาจในการพิจารณาอีก 30 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 19 ก.พ.64 นี้ โดยจนถึงขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนแล้ว 517 เรื่อง เป็นสำนวนแล้ว 250 สำนวน แต่ทั้งนี้หาก กกต.ยังดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวก็ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน.