การศึกษา ศาสนา สังคม ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

สสจ.ชุมพรสั่งทุกโรงพยาบาลใช้”ฟ้าทะลายโจร”รักษาโควิด

สสจ.ชุมพร สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดใช้ยาฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เผยรักษาอาการเบื้องต้นได้ผลดีแก้ปอดบวม อักเสบ มีข้อมูลวิชาการยืนยันชัดเจน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ชุมพร เปิดเผยผ่านรายการเพจเฟสบุ๊คชื่อ “ชุมพรจัดทัพรับมือโควิด” ซึ่งเป็นเพจที่รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดชุมพร ช่วงเย็นวานว่าโดยกล่าวว่าคณะแพทย์ของจังหวัดชุมพร ได้พิจารณาแนวทางอีกหนึ่งแนวทางและเป็นแนวทางที่ชัดเจนว่าจังหวัดชุมพรของเราจะใช้ยาฟ้าทะลายโจรมีส่วนในการรักษาและป้องกันโควิด-19  ซึ่งตนได้ประกาศเป็นนโยบายในการรักษาของจังหวัดชุมพรไปแล้ว

นพ.จิรชาติกล่าวต่อว่ามีข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนว่าการกินยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 แล้วจะลดลงโอกาสในการที่จะเกิดปอดบวมหรือภาวะปอดอักเสบได้ ซึ่งในการวิจัยนั้นพบว่าสามารถลดได้ถึง 40 %  ดังนั้นตอนนี้ได้มีการสั่งการให้ทุกโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วย หลังจากนี้ให้มีการกินยาฟ้าทะลายโจรให้เร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะเป็นปอดอักเสบ  หลังจากนั้นทีมแพทย์จะได้ร่วมกันพิจารณาในการรักษาหรือให้ยาตัวอื่นต่อไป  แต่เบื้องต้นของทุกรายโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเราจะให้ยาตัวนี้เป็นการเริ่มต้นในการรักษาของผู้ป่วยทุกราย เพื่อจะลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะปอดบวม

นพ.จิรชาติกล่าวว่านอกจากนี้ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันก็มีการศึกษาที่ชัดเจนว่า หากรับประทานยาฟ้าทะลายโจรที่เร็วจะลดการรับเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันมาติดที่เราได้  คือหมายความเปรียบเทียวระหว่างคนที่ได้กินยาฟ้าทะลายโจรอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยโอกาสที่จะรับเชื้อมาเป็นผู้ป่วยลดลงหรือน้อยกว่า  ดังนั้นแนวทางนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ตนจะต้องนำเรียนกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆที่ว่าหากในส่วนของคนที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนั้น นอกจากสนับสนุนเรื่องของถุงยังชีพ หน้ากากอนามัยแล้ว อาจจะเพิ่มเติมยาฟ้าทะลายโจรในคนที่ต้องกักตัว โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งจะทำให้มีการลดที่จะรับเชื้อหรือเป็นผู้ป่วยรายใหม่ได้

นพ.จิรชาติกล่าวต่อว่าดังนั้นการใช้ยาฟ้าทะลายโจร เราจะมีแพทย์แนะนำวิธิการใช้ว่าจะกินอย่างไร โดยยาฟ้าทะลายโจรเบื้องต้นที่เราใช้รักษาตอนนี้เราใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล ซึ่งในส่วนนี้แหล่งผลิตจะเป็นยาของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร หรือองค์การเภสัชกรรม เราจะดำเนินการเอายาตัวนี้เข้ามาก่อน ส่วนยาฟ้าทะลายโจรที่เราสามารถผลิตได้เองในจังหวัดชุมพรนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลท่าแซะ แต่ปริมาณตัวยาดังกล่าวยังมีจำนวนที่น้อยไม่เพียงพอเพราะต้องใช้จำนวนที่มาก ส่วนรายละเอียดวิธีที่ใช้และกินยาตัวนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

นพ.จิรชาติกล่าวว่าสรุปคือตอนนี้คณะแพทย์ในจังหวัดชุมพร ให้มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเริ่มต้นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ป่วยแล้ว และเป็นผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดชุมพร และจะได้มีการใช้ลดความเสี่ยงของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันด้วย ซึ่งในกระบวนการจัดการต่างๆในผู้ป่วยนั้น ตนได้สั่งให้ทุกโรงพยาบาลได้สั่งเตรียมยาตัวนี้ไว้แล้ว  ในส่วนของผู้กักตัวนั้นเราอาจจะต้องคุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าอาจจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณหรือจัดซื้อยาฟ้าทะลายโจรที่ได้ตามเกณฑ์ตามแนวทางของกรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย มาใช้สำหรับผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านที่มีสัมผัสเสี่ยงสูง

“ ทั้งหมดนี้เป็นโอกาสที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อหรือการป่วยหนักของประชาชนในจังหวัดชุมพร ” นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชุมพร