กิจกรรม สินค้า บริการ ฐานชุมพร ท่องเที่ยว กีฬา เศรษฐกิจ การเมือง

เอสวีเอลกรุ๊ปชวนช้อปสินค้าชุมชนสู้วิกฤตโควิด-19

SVL Group ชวนช้อปสินค้าส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสู้วิกฤตโควิด-19

SVL Group ร่วมให้กำลังใจ หนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน ชวนชุมชนปรับวิถีชีวิตใหม่ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมสื่อสารองค์กร SVL Group ร่วม “โครงการหมู่บ้านพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางสะพาน” เป็นโครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรีให้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ถึงวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ เปลือก-ใบโกงกาง ดอกดาวเรือง สะตอและลูกจาก รวมถึงฝึกอบรมทำกระเป๋าจากเศษผ้าที่เหลือใช้ สร้างมูลค่าเพิ่ม  โดยมีชุมชนเข้าร่วมอบรมจำนวนหนึ่ง ทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของผู้นำ และชุมชนต้นแบบ โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน-นวัตวิถี รวมถึงเสริมศักยภาพให้ก้าวไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้า OTOP

โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านฝ่ายท่า (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด) หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค ควิด-19 รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน และเยาวชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมต่อยอด รวมถึงนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด SVL Group ร่วมสนันสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวบางสะพาน ได้มีกำลังใจ ส่งเสริมโครงการดีๆ เพื่อก้าวไปด้วยกัน แม้ในยามวิกฤตโควิด-19