ฐานชุมพร เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม

“บ้านทางสาย”รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

SVL Group ร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนต้นแบบ “บ้านทางสาย” เข้ารับรางวัลพระราชทาน ในงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564

ตัวแทนผู้บริหารในนาม เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดย นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผจก.แผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน นำทีมร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนต้นแบบ “บ้านทางสาย” ตำบลธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ในโอกาสเข้ารับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นรางวัลชนะเลิศ จากการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564  โดยมี นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านทางสายเข้ารับโล่พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายในงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564  โดยได้รับเกียรติจาก นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดพร้อมมอบรางวัล ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน-กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดประจวบฯ ที่ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และมีข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์.