การศึกษา ศาสนา สังคม ฐานชุมพร ท่องเที่ยว กีฬา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด