การศึกษา ศาสนา สังคม ฐานชุมพร

ครบรอบ39ปีมรภาพหลวงปู่สงฆ์

จัดตลาดนัดบุญ ครบรอบ 39 ปี วันมรณภาพหลวงปู่สงฆ์ จันทสโร

วันที่ 2 ส.ค. 65 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.ชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร นายปรีชา สมบัตินา นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก นายสันติ หอมละออ กำนันตำบลบางลึก ร่วมเปิดงานตลาดนัดบุญ ครบรอบ 39 ปี การมรณภาพหลวงปู่สงฆ์ จันทสโร  ณ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีบรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สงฆ์ ร่วมถึงร้านค้า และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันนำอาหารและเครื่องดื่ม มาแจกจ่ายในตลาดนัดบุญ เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มกันตามมีโดยไม่ต้องเสียเงิน พร้อมกับชมการแสดงของกลุ่มแม่บ้านชุมชนต่าง ๆ ในพิธีเปิดกิจกรรม มีชาวบ้าน กลุ่มองค์กร พลังมวนชน นำอาหาร ขนม ผลไม้ มาเปิดซุ้มตั้งโต๊ะบริการให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานกันฟรี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ หลวงปู่สงฆ์ จันทสโร

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตลาดนัดบุญเกิดจากคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สงฆ์ จันทสโร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550  โดยใช้ชื่องานว่า “ กินอาหารตามมี โดยไม่เสียสตางค์ ”  ณ ลานโพธิ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย โดยมีประชาชนได้นำอาหารมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ตามกำลังศรัทธา และได้จัดกิจกรรม ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ซึ่งในทุก ๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวมานมัสการและเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

ต่อมาสภาผู้นำตำบลบางลึก ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จึงได้จัดทำกิจกรรม ตลาดนัดบุญ กินอาหารตามมี โดยไม่เสียสตางค์ ในวันที่ 2 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่สงฆ์ จันทสโร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลบางลึก มีกิจกรรมประกอบไปด้วย ภาคกลางวัน การสวดพระอภิธรรมและถวายภัตตาหาร ณ ศาลา 100 ปี อันเป็นสถานที่ บรรจุร่างของท่านไว้ในโลงแก้วและประดิษฐานอยู่

สำหรับกิจกรรม ตลาดนัดบุญ กินอาหารตามมี โดยไม่เสียสตางค์ มีการแสดงของชมรมรักษ์สุขภาพตำบลบางลึก การแสดงกลองยาว การแสดง ของกลุ่มแม่บ้านในตำบลบางลึก และการแสดงมโนราห์ ส่วนภาคกลางคืนการแสดงหนังตะลุง คณะหนังน้องเดียว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลบางลึก ผู้ปกครองส่วนท้องที่ และ พี่น้องประชาชน เป็นอย่างดี.