ฐานชุมพร

ฐานชุมพร มิถุนายน 2561

  • ชาวมาบอำมฤตฮือประท้วงบ้านนกผุดเป็นดอกเห็ด กลิ่น เสียง ตัวไร ฝุ่น ส่งผลกระทบรุนแรง
  • มะพร้าวดิ่งเหวลูกละ4 บาท
  • กำจัดปลาหมอเอเล่น แพร่ระบาดที่ชุมพร
  • เวนคืนที่ดินสร้างคลองป้องกันน้ำท่วมชุมพร
  • คอลัมนิตส์ พร้อมข่าวสารท้องถิ่นในจังหวัด