ชุมพรไข้เลือดออกติดอันดับ3ของประเทศ
ข่าวเด่น ทั่วไป ร้องเรียน

ชุมพรไข้เลือดออกติด1ใน5ของประเทศ 

น่าห่วงชุมพรเป็นไข้เลือดออก 1 ใน 5 ของประเทศ น่าห่วงระบาดหนักในรอบ 3 ปี 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2566 นี้ว่า พบผู้ป่วยแล้ว 16,650 คน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหลายเท่าตัว และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 17 ราย อายุน้อยสุด 2 ปี และมากสุด 51 ปี โดยผู้สูงอายุที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำต้วร่วมด้วย เช่น ภาวะอ้วน รวมถึงการวินิจฉัยที่ล่าช้า ส่วนผู้ป่วยในกลุ่มเด็กพบน้อยลง เพราะมีการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

สำหรับอาการของไข้เลือดออก ช่วงแรกจะวินิจฉัยได้ยาก เพราะอาการคล้ายหลายโรค เช่น โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ จึงทำให้ผู้ป่วยไปซื้อยามากินเอง เพราะอาจเสี่ยงเสียชีวิตได้ จึงควรรีบไปพบแพทย์ อย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาด

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกองระบาดวิทยา พบ 5 จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ 1.จังหวัดน่าน 2.จังหวัดตราด 3.จีงหวัดชุมพร 4.จังหวัดจันทบุรี และ 5.จังหวัดตาก ส่วนอีก 10 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงการระบาดโรคไข้เลือดออก คือ ตาก ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ จันทบุรี ตราดภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล 

โดยกรมควบคุมโรคได้แนะนำให้ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน “โรคไข้เลือดออก” พร้อมกำชับสาธารณสุขจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในวัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และโรงงาน.