ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

กู้ภัยนำทีมให้ความรู้นักศึกษาช่วยฟื้นคืนชีพ

กู้ภัยนำทีมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเมื่อประสบภัยทางน้ำแก่นักศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร เผยคนไทยตายจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันปีละกว่า 54,000 คน

วันที่ 11 ก.ย.65 นายวัชรินทร์ สุวพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร นำชุดกู้ภัยทางน้ำ อบต.สะพลี และชุดประดาน้ำกู้ภัยสายชลชุมพร แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น(CPR)และวิธีเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำและทางทะเล ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ให้กับนักศึกษาปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและนันทนาการ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

นายวัชรินทร์  กล่าวว่าตนพร้อมทีมงานได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกปฏิบัติจริง ในเรื่องการช่วยชีวิตพื้นฐานที่ถูกต้องแก่นักศึกษา ได้นำไปปฏิบัติในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของประชาชนที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลได้ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 25 คน

โตโยต้าชุมพร https://web.facebook.com/toyotachumphon

นายวัชรินทร์  กล่าวว่าในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คน หรือเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 6 คน แต่หากได้รับการช่วยเหลือด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลา 4 นาที หลังจากหัวใจหยุดเต้น จะลดอาการบาดเจ็บ ความพิการ ตลอดจนการสูญเสียชีวิตได้ โดยผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการช่วยเหลือ และปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเบื้องต้น จำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำต่อเนื่องไป จนกระทั่งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาถึง หรือมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วยต่อไป

“ขอขอบคุณนักศึกษาผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และขอขอบคุณท่านรองคณะบดี   อาจารย์ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการฝึกอบรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ และหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้ใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ” นายวัชรินทร์กล่าว

ฮอนด้าชุมพร https://web.facebook.com/profile.php?id=100057208069785