ข่าวเด่น เศรษฐกิจ การเมือง ต่างประเทศ

แม่ทัพสั่งเข้มประตูภาคใต้ชายแดนไทยเมียนมา

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคงประตูภาคใต้ ชายแดนที่ 4101 ช่องขมิ้ว ช่องหินดาด เนิน 491 ไทย-เมียนมา สั่งคุมเข้มช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันลักลอบขนยาเสพติด แรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ให้การต้อนรับ พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านตรวจความมั่นคงบ้านพละ ประตูภาคใต้ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาไชราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ดูแล เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักลอบขนยาเสพติด โดยอาศัยช่วงวันหยุดยาว ที่จะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก

สำหรับด่านตรวจความมั่นคงบ้านพละ ถือเป็นเป็นประตูภาคใต้ จุดสำคัญที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพร เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกองกำลังของหน่วยทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ผนึกกำลังร่วมระหว่าง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง คุมเข้มเฝ้าระวังตรวจยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดใช้ช่องทางถนนเพชรเกษมผ่านเข้ามายังภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ชื่นชมการทำงานอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมามีมาตรการคุมเข้มสามารถขยายผลจับกุมผู้ค้ายาเสพติด และการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก

ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4101  ช่องขมิ้ว อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร และฐานปฏิบัติการ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4102 บ้านสันตินิมิต ตำบลรับร่อ อ.ท่าแซะ ซึ่งทั้ง 2 ชุดเข้าตรวจดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีความห่างไกลและทุรกันดาร เนื่องจากเป็นสภาพป่าดิบชื้นมีภูเขาล้อมรอบฝนตกตลอดทั้งปีการเดินทางเข้าออกจึงมีความยากลำบาก โดยเฉพาะฐานปฏิบัติการ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4101 ช่องขมิ้วนั้น การลำเลียงอาหารสิ่งอุปโภคบริโภคแทบจะเป็นไปได้ยาก จึงมีการลำเลียงอาหารทางอากาศซึ่งจะมีเพียงแค่ 15 วันต่อครั้งเท่านั้น 

กำลังพลเจ้าหน้าที่ดังกล่าวที่ปฏิบัติงานจึงต้องอาศัยความมานะอดทน และความเสียสละอย่างแท้จริง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทหาร ตำรวจ และกำลังประจำถิ่นภาคประชาชน ได้บูรณาการร่วมกันตามพันธกิจ 3 ประการ คือการลาดตระเวรเฝ้าตรวจการรุกล้ำอธิปไตย  ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยดีเสมอมา.

ดูข้อมูลโตโยต้าชุมพร https://www.facebook.com/toyotachumphon/?mibextid=ZbWKwL