ฐานชุมพร ท่องเที่ยว กีฬา เศรษฐกิจ การเมือง

เทศกาลโรบัสต้าชุมพรยกระดับสู่ตลาดสากล

กว่า 20 แบรนด์ดังร่วมงานเทศกาลกาแฟโรบัสต้าชุมพร กระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับสู่ตลาดสากล ประชาชน นักเที่ยว เข้าชม ดื่มกิน ซื้อขาย เนื่องแน่น ท่ามกลางบรรยากาศชิวๆ ในสวนสาธารณะ เตรียมจัดครั้งที่สองต่อเนื่อง

งานเทศกาลกาแฟโรบัสต้ากระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับสู่ตลาดสากล “Chumphon Robusta Coffee Festival 2022” ที่จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร จัดขึ้นที่สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ เขตเทศบาลเมืองชุมพร  ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย.65 นับตั้งแต่วันจัดงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม ดื่มกาแฟ และซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศชิว ๆ ร่มรื่นใต้ต้นไม้ สวนหย่อม ทิวทัศน์สวยงาม สบายตา เหมาะแก่การชวนดื่มอย่างยิ่ง

เมื่อเอ่ยถึงกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ทุกแบรนด์ในประเทศไทย จะต้องซื้อจากแหล่งปลูกที่ จ.ชุมพร เพราะเป็นจังหวัดเดียวที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย นับเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้า อันดับ 1 ของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกกว่า 81,929 ไร่ ให้ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด 8,322 ตัน/ปี สร้างมูลค่าให้จังหวัดปีละ 573.71 ล้านบาท

การจัดงาน “เทศกาลกาแฟโรบัสต้า 2565” เป็นโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การยกระดับ การพัฒนาแบรนด์กาแฟอัตลักษณ์ชุมพร และการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับการตลาดของผู้ประกอบการกาแฟชุมพร  มีผู้ประกอบการกาแฟโรบัสต้าชุมพร กว่า 20 แบรนด์ มาร่วมกิจกรรม และการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

โตโยต้าชุมพร https://www.facebook.com/toyotachumphon

นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รอง ผวจ.ชุมพร กล่าวว่าแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งต่างก็มีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาคุณภาพของกาแฟ พัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดของกาแฟโรบัสต้าชุมพร ให้เป็นที่ยอมรับและจำหน่ายได้มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงศักยภาพของจังหวัด สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การยกระดับ การพัฒนาแบรนด์กาแฟอัตลักษณ์ชุมพร และการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร และยังสอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เรื่องการเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง จากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง

ด้าน นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลกาแฟชุมพรโรบัสต้าในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการแฟกว่า 20 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากจะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากกาแฟ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ยังจัดให้มีการอบรมสัมมนา และจัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสวนกาแฟ และผู้ประกอบการกาแฟในจังหวัดชุมพร ให้มีวิชาความรู้ในเทคโนโลยี พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ สร้างการซื้อขายบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Shopee Lazada หรือ Amazon เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการกาแฟจังหวัดชุมพร

ฮอนด้าชุมพร https://www.facebook.com/profile.php?id=100057208069785

ทั้งนี้การจัดกิจกรรม Chumphon Robusta Coffee Festival 2022 เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ ครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้งแรก และครั้งต่อไปคือครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร.