ทรงพระเจริญถวายพระพร
กิจกรรม สินค้า บริการ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พรบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล                  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ  เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทย  สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า  ทนายลิขิต ศรีชาติ