เทศบาลเมืองชุมพรเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่
การศึกษา ศาสนา สังคม

เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร เปิดอาคารศูนย์บริการสุขภาพ กว่า 51 ล้านบาท ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่กว่า 3 หมื่นคน

วันที่ 18 ต.ค.66 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชุมพรแห่งใหม่ โดยมี นายศรีชัย วีรนรพานิช นายเทศมนตรีเมืองชุมพร นายอารมณ์ ร่มเย็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก

นายศรีชัย วีรนรพานิช นายเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวว่า เทศบาลเมืองชุมพร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 33,219 ราย บทบาทหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงมีหน้าที่จัดทำแผนในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่สอดคล้องกับลักษณะ ของผู้รับบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมินั้นๆ การดำเนินการต้องมีความเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพเป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานในการสร้างสุขภาวะทั้งของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ตั้งแต่วัยแรกเกิด วัยเรียน วัยทำงาน วัยสูงอายุจนถึงก่อนเสียชีวิต 

นายเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวต่อว่าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่นี้ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 2,170 ตารางเมตร แบบจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณในการก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 51,060,000 บาท การให้บริการประกอบด้วย คลินิกรักษาโรคทั่วไป คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกทันตกรรม คลีนิคให้คำปรึกษา และศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ 

 “ศูนย์บริการฯ แห่งใหม่นี้ เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร และในโอกาสต่อไป จะมีนโยบายเชิงรุกดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย” นายศรีชัยกล่าว


โตโยต้าชุมพร https://www.facebook.com/toyotachumphon/?mibextid=ZbWKwL


ฮอนด้าชุมพร https://www.facebook.com/hondachumphon?mibextid=ZbWKwL