ข่าวทั่วไป-อาชญากรรม ฐานชุมพร

ชุมชนคนสู้เหล้าภาคใต้ตอนบนร่วมใจเพื่อนช่วยเพื่อนยามวิกฤต

ชุมชนคนสู้เหล้าภาคใต้ตอนบน “ร่วมใจ ช่วยภัย น้ำท่วม” นครศรีธรรมราช ชูแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อนยามวิกฤต

วันที่ 11 ธ.ค.63 สภาคนหัวใจเพชรภาคใต้ตอนบน ร่วมกับชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดชุมพร สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน นำของใช้จำเป็นมอบให้กับชุมชนคนสู้เหล้า และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางวรินรำไพ ศรีคำภา เลขาสภาคนหัวใจเพชรภาคใต้ตอนบน กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก รวมถึงพี่น้องเครือข่ายที่ทำงานด้านการรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ สภาคนหัวใจเพชรภาคใต้ตอนบน จึงได้ปรึกษากับนางแสงนภา หลีรัตนะ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดชุมพร และชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดชุมพร ถึงแนวทางการช่วยเหลือเพื่อนเครือข่ายในยามวิกฤต                                          


วรินรำไพ ศรีคำภา

“เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคมที่ผ่านมา พวกเราได้เปิดรับบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องใช้จำเป็น ณ บริเวณตลาดเขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร โดยร่วมกับ นายทวีศักดิ์ ชูประเสริฐ นายก อบต.เขาค่าย กู้ภัยกู้ชีพ FR อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาค่าย แกนนำคนหัวใจเพชรจังหวัดชุมพร โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชาว ต.เขาค่าย และชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนพื้นที่ที่ไม่สะดวกนำของมาบริจาคที่จุดรับบริจาค ก็จะรวบรวมสิ่งของในหมู่บ้านให้แก่ตัวแทนคนหัวใจเพชรที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้ง 12 ชุมชน เพื่อนำมาให้ที่ศูนย์บริจาคตลาดเขาค่าย” นางวรินรำไพ กล่าว


กันตณัช รัตนวิก

นายกันตณัช รัตนวิก ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบนด้านงานชุมชนกล่าวว่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน มีชุมชนคนสู้เหล้าและพื้นที่ทำงานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ชุมชนทับควาย อ.เฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านนาออก อ.พรหมคีรี  ชุมชนทุ่งใส อ.สิชล ชุมชนปากท่อ อ.ไชยา และ ชุมชนเมืองเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ได้ให้การช่วยเหลือใน 3 ระยะคือ 1.ระยะเร่งด่วนเน้นเรื่องปัจจัยในการดำรงชีพ อาหาร น้ำดื่ม  ระยะที่ 2.ร่วมกับชุมชนออกแบบวางแผนหนุนเสริมสิ่งที่ต้องการ  สิ่งจำเป็น รวมถึงการจัดระบบรับมือภัยพิบัติ และระยะที่ 3.คือการประสาน ฟื้นฟูในส่วนที่พอช่วยได้ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

“และในครั้งนี้เป็นอีกมิติของการช่วยเหลือกันยามวิกฤตเมื่อทีมคนหัวใจเพชร เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดชุมพร ผู้นำชุมชนตำบลเขาค่าย อสม. อ.สวี จ.ชุมพร ร่วมกันรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ขอขอบคุณพี่น้องเครือข่ายจากจังหวัดชุมพรที่ร่วมช่วยเหลือชุมชนเครือข่ายในครั้งนี้” นายกันตณัช กล่าว


ปนัสวี เกื้อกูล

ด้าน นางปนัสวี เกื้อกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณเพื่อนเครือข่ายฯ จากจังหวัดชุมชน สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ที่เข้าช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชุมชน และถือโอกาสทำอาหารเลี้ยงขอบคุณเพื่อนเครือข่ายที่มาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย.