การศึกษา ศาสนา สังคม ฐานชุมพร

นายกอบจ.ชุมพรจับมือท้องถิ่นพัฒนาวัดร้าง

“นายกโต้ง” จับมือผู้นำท้องถิ่นพร้อมสนับสนุนพัฒนาวัดร้างปล่อยทิ้งกลางป่าเมืองชุมพร เป็นสถานปฏิบัติธรรมทางศาสนา

จากกรณีมีชาวบ้านเข้าไปพบวัดร้างอยู่ในป่าใกล้ตัวเมืองชุมพร ภายในวัดร้างมีสถาปัตยกรรมสวยงามล่ำค่า ทั้งพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เจดีย์ทรงระฆังยกฐานสูง วัตถุมงคล และสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาจำนวนมาก ถูกทิ้งร้างไว้บนเนินเขากลางป่า แล้วนำไปโพสต์ลงสื่อเชียล จนเป็นที่ฮือฮาไปทั่วประเทศ

วันที่ 18 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวัดร้างกลางป่าดังกล่าวชื่อ “วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม” ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร ห่างจากถนนเอเชีย 41 ถนนสี่เลนสายหลักของภาคใต้เพียง 700 เมตรเท่านั้น หลังสื่อมวลชนนำเสนอข่าวเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางถึงกรณีดังกล่าว ได้มีชาวบ้าน นักท่องเที่ยว ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าไปดูและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และหลายฝ่ายมีความเห็นว่าควรจะบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพพื้นที่ให้มีความสวยงามเพื่อเป็นถานที่สืบทอดพุทธศาสนาต่อไป

ติดตามรายรละเอียด https://www.facebook.com/toyotachumphon

นายนพพร อุสิทธิ์ “นายกโต้ง” นายก อบจ.ชุมพร กล่าวว่าตนได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วพบว่าสภาพพื้นที่ตั้งของวัดร้างดังกล่าวมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้เล็กใหญ่ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างมาก ภายในวัดที่ถูกปล่อยทิ้งร้างยังมีสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาอยู่หลายรายการ

นายนพพรกล่าวต่อว่าพื้นที่วัดร้างดังกล่าว เป็นเพียงที่พักสงฆ์ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีเนื่องจากไม่มีพระสงฆ์ สร้างอยู่ในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน หลังจากที่ตนลงพื้นที่ตรวจสอบ และได้ประสานกับผุ้บริหาร อบต.วิสัยเหนือ ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการป่าชุมชน ให้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการบูรณะพัฒนาฟื้นฟูศาสนสถานดังกล่าว ว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งอยากให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ตนพร้อมให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในการปรับสภาพพื้นที่

ติดตามรายละเอียด https://www.facebook.com/hondachumphon

นายนพพรกล่าวต่อว่า ในส่วนตัวของตนนั้นพื้นที่วัดร้างดังกล่าวซึ่งมีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามมาก ควรจะคงสภาพเดิม ๆไว้ เพียงแต่ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ที่มีความร่มรื่นอยู่แล้ว เพื่อไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา เช่นกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชนทั่วไป บวชภาคฤดูร้อน และอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป.