ชุมพรดีเดย์แก้หนี้นอกระบบ
ข่าวเด่น

ชุมพรดีเดย์แก้หนี้นอกระบบ

ชุมพรพร้อมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตอบรับนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ตามที่นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้มีการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และรับทราบปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางที่กำหนด และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการดำเนินการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป.


โตโยต้าชุมพร https://www.facebook.com/toyotachumphon/?mibextid=ZbWKwL


ฮอนด้าชุมพร https://www.facebook.com/hondachumphon?mibextid=ZbWKwL